‘BEN SEÇİLMEDEN TÜM SÜREÇ TAMAMLANMIŞTI!’

CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Davultepe’deki tarım arazisine yapılması düşünülen Mezitli Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili imar planlarının belediye meclislerinden oybirliğiyle geçtiğini, ilgili sivil toplum örgütlerinin de sanayi projesi için çalıştığını vurguladı. Kamuoyunda tepkiler yükselince projenin kendisine ihale edilmesini haksızlık olarak nitelendirdi.
Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’ne partisini temsilen girdiğini söyleyen Tuncer, “Ne merkezi idarenin ne de yerel idarenin aldığı kararda etkim ve yetkim var. Her şey olup bittikten sonra dahil olduğum bir yapıda günah keçisi konumuna getirildim. İftira atanlarla yargı önünde hesaplaşacağım” dedi.

“3 AY ÖNCE SEÇİLDİM!”

Davultepe’ye kurulması düşünülen Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin yönetim kurulu üyeliğine 3 ay önce seçildiğini hatırlatan Ahmet Serkan Tuncer, Büyükşehir Meclisinde konunun yeniden görüşülmesini ve yöre halkına kulak verilmesini olumlu karşıladığını söyledi.      
Bu süreçte kooperatifin yönetim kurulunda olması nedeniyle haksız eleştirilerin odağında olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Tuncer, “Topraktan ve tarımdan gelen biri olarak böylesine değerli bir arazinin sanayi sitesi olarak hayata geçirilmesinden sorumlu tutulmak ve günah keçisi durumuna gelmek ben çok üzdü. Karar merci olmadığım ve yetki alanımın dışındaki bir konudan sorumlu tutulmak şahsıma yapılan büyük haksızlıktır.” ifadelerini kullandı.

“SANAYİ SİTESİ SÜRECİNİN EN BAŞINDAN BERİ İÇİNDE OLMADIM”

Mezitli Küçük Sanayi Sitesi’nin çalışmalarının 13 Temmuz 2020 yılında tamamlandığına ve kendisinin 2020 yılının ekim ayında kooperatifin yönetim kurulu üyeliğine getirildiğine alata Tuncer, “Ben bu kooperatifin ve sanayi sitesi sürecinin en başından beri içinde olmadım. Ben belediyelerimizin, sivil toplum örgütleri ve odaların teşvikiyle kooperatif yönetimine girdiğimde imar planlarııyla ilgili tüm süreç tamamlanmıştı. Sürecin başından sonuna kadar etkin bir rol üstlendiğim ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açtığım çirkin bir iftira ve yalandır. İşin gerçeğini bilmeden, araştırmadan, üzerimden karalama kampanyası yapmak isteyenlerin ‘Küçük Siyasi Hesaplar’ peşinde koşan, bu durumdan nemalanan, kendi çıkarları dışında hiçbir kamusal düşüncesi olmayan şahıslar olduğunu çok iyi biliyorum. Mersin kamuoyunun, bu olayın gerçek boyutundan bilgi sahibi olması için ve konunun aydınlanmasını istediğim için bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.” dedi.

“İL TOPRAK KURULU ‘TARIM DIŞI’ KULLANIM İZNİ VERDİ”

Davultepe’de Küçük Sanayi Sitesi yapılması düşünülen bölgenin 03.04.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1/100 binlik planda Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi” (Entegre Tesis Alanı) olarak planlandığını söyleyen Tuncer, “ Bu bölgeye yine aynı yıl içeresinde Mersin İli Toprak Koruma Kurulu tarafından “Dikili Tarım Arazi” olarak sınıflanmasına rağmen, 11.08.2017 tarihli karar ile Tarım Dışı kullanım izni verilmiştir. Daha sonra 2018 yılında 1/5000’lik İmar Planında, 2019 yılında 1/1000 İmar Planında, “Organize Tarım Bölgesi” (Entegre Tesis Alanı) olarak planlanmıştır. Ben bu süreçte kooperatif içinde değildim ve bu sürece katılmam, müdahale etmem de söz konusu değildir.” şeklinde konuştu.

“MERSİN UZLAŞTI, İHALE BANA KALDI!”

Bu bölgenin Küçük Sanayi Alanına dönüştürülmesine ilişkin sürecin Mezitli Belediyesi tarafından başlatıldığını söyleyen Tuncer “Belediyemizin 08.05.2019 tarihli yazısı ile bölgenin “Organize Tarım Bölgesinden”, “Küçük Sanayi Alanına” dönüştürülmesini içeren talep dosyasını Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediyesi bu talebe ilişkin, 08.07.2019/351 sayılı meclis kararı alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmiş, 23.09.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu bölgeyi 1/100.000’lik Planda “Küçük Sanayi Alanı” olarak onaylamıştır. Bakanlık kararı gereğince, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 13.07.2020 tarihinde bu bölgeyi İlin 1/100.000’lik Planında ve 1/5000’lik Planında “Küçük Sanayi Alanı” olarak onaylaması ile kâğıt üstündeki yer seçim çalışmaları kesinlik kazanmıştır. Bu bölgeyi Mezitli Belediye Meclisi’nin 1/1000’lik Planında “Küçük Sanayi Alanı” olarak işaretlemesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin tasdik etmesi ile süreç tamamlanmıştır. Şu konuya dikkat çekmek isterim bu proje, imar planı onay sürecinde tüm siyasi Partilerin desteğini almış ve Belediye Meclislerinde oybirliğiyle onaylanmıştır. Ayrıca söz konusu proje; Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yöneticiliği, Mezitli Esnaf Odası, Mezitli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası desteğini almıştır. Ancak ısrarla vurguladığım gibi, ben kooperatif yönetimine girmeden önce tüm bu süreç tamamlanmıştır. Dolayısıyla benim ne belediye meclisi üyeleri üzerinde, ne başka kişiler üzerinde bir etkide bulunmam, karar verici ya da yönlendirici bir mevkiide olmam söz konusu değildir.” dedi.

“ELİNİZDE BELGE VARSA ŞİKAYET EDİN”

Yönetiminde olmasına rant gözüyle bakanlara cevap veren Tuncer, “Bu alanın yer seçimi benden önce yapılmış ve kesinleştirilmiştir. Söz konusu yatırımın hayata geçirilmesi devletin vermiş olduğu krediyle, yapım işi ise ilgili Bakanlıkların ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın denetiminde olacaktır. Rant bu işin neresinde? Bu durumun şahsımla ilişkisi nasıl kurulmuştur? Tarafıma iftira atanlar, benim bu proje üzerinden rant elde ettiğime, o bölgede 1 metrekare yerim olduğuna veya sosyal medyada iddia edildiği gibi şahsıma ait aracın tarafıma hediye edildiğine ya da alımında herhangi bir usulsüzlük olduğuna dair ellerinde bir belge varsa Cumhuriyet Başsavcılığına derhal şikayette bulunmalıdır. Mesnetsiz ve alçakça iftiralarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumu da belirtmek isterim. Bu tür aşağılık iftiralarla ismimi karalamak isteyenler Yüce Türk Yargısı’na gereken hesabı vereceklerdir.” diyerek sözlerini noktaladı.