Genç Mühendislerimiz Göreve Hazır

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Silvikültür Şube Müdürü Dr. Hakan Keleş ve Şube Teknik Personeli tarafından, göreve yeni başlayan Aday Orman İşletme Şeflerine 2 gün büro, 5 gün arazi olmak üzere toplam 7 gün Silvikültür Eğitimi verilmiştir.
Aday mühendislerimize büro kapsamında, 298 sayılı “Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları” ve “ORBİS sistemindeki Silvikültürel modülü” tanıtılmış ve uygulamalı ORBİS eğitimi verilmiştir.
Arazi tatbikatında ise Kızılçam, Karaçam ve Sedirin türlerinin Doğal Gençleştirilmesi, Gençleştirme takvimi, arazi çalışmalarında dikkat edilecek esas ve usuller, bol tohum yılı tespiti, tabi tensil fidan sayımı, Gençlik bakımı; Yapay Gençleştirme ve arazi çalışmalarında dikkat edilecek esas ve usuller, teras yapımı, fidan dikimi, kültür bakımı ve yapay gençleştirmeye ait fidan sayımı; Silvikültürel ETA’nın tespiti ve araziye uygulanması, Sıklık bakımı, İlkaralama bakımı, Ormanların rehabilitasyonu, Gövde kalitesine ve kozalak verimine yönelik budama ile KSE- Karpelli Sedir Ekimi ile alakalı Silvikültürel faaliyetlerin tatbikatı arazi üzerinde gösterilmiş ve genç mühendislerimize de arazi üzerinde de birer örnek uygulama yaptırılmıştır.