Mersin’in orman yolları ağ planları ile yangın emniyet yol planları tamamlanıyor

Ormanların çok yönlü fonksiyonel faydalarının hizmete sunulmasına yönelik; dere, yamaç, bağlantı yolları gibi birçok ana ve tali yolun yapımı ‘Orman Yolları Ağ Planları’ dâhilin de yapılmaktadır.
Bu kapsamda sayısal arazi modeli, coğrafi bilgi sistemi ve 292 sayılı “Orman Yolları Planlaması Yapımı ve Bakımı” tebliği dikkate alınarak, 9 orman işletme müdürlüğüne bağlı toplam 66 Orman İşletme Şefliğinde 2022 yılına kadar 49 adet orman yolu ağ planlarının yenileme çalışmaları tamamlandı.
2022 yılında da geriye 17 İşletme Şefliğinin sayısal olup Orman Bilgi Sistemiyle (Orbis) uyumlu olmayan yol ağ planları yenilenmesi için ihale edilmiş olup 10 âdeti gerçekleşmiş ve 7 âdetinin yapımı devam etmektedir. Böylelikle 66 İşletme Şefliğimizin Yol Ağ Planları yenilenmiş olacaktır.
Ayrıca Bölge Müdürlüğümüzün yangın emniyet yol ağ planı 23 adet olup 1999 yılında yapıldığından sayısal olarak güncellenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak belirlenen 16 İşletme Şefliğinin Yangın Emniyet Yolu Ağ Planları yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir. Geriye kalan ve yangına hassas İşletme Şefliklerinin planları ise 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.