Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda mühendisi personel alım sayısını düşük tutmasının nedenleri nelerdir?

HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, gıda mühendislerinin istihdamını TBMM gündemine taşıdı.
HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, konuyla ilgili, Tarım ve Orman Bakanı Vahit KİRİŞÇİ’nin yanıtlaması için soru önergesi verdi.
Dr. Rıdvan Turan soru önergesinde şunları söyledi: “Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinde 02.06.2022’de yayınladığı personel ilanına göre, toplamda 1800 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştur. Bakanlık, alacağı 1800 personelden sadece 135 kişiyi gıda mühendislerine ayırmıştır. Türkiye’de özel ve kamu üniversitelerinde yaklaşık 52 gıda mühendisliği bölümü ve yaklaşık 1500’ün üzerinde kontenjanın olduğu dikkate alındığında gıda mühendis personel alım sayısı oldukça düşüktür.
Gıda mühendisliği, gıdaların güvenilir bir şekilde üretimini, hazırlanmasını, işlenmesini, paketlenmesini, dağıtılmasını sağlayan ve gıdalardan uygun bir şekilde yararlanmayı sağlayan bir mühendislik dalıdır. Temel amaç insanların sağlıklı beslenmesidir. Türkiye’deki gıda skandallarının en büyük sebeplerinden biri, gıda mühendislerinin kamuda yeterli derecede istihdam edilmemesidir. Zira gıda alanında uzmanlaşmış olan gıda mühendislerinin istihdamıyla denetimlerdeki niteliğin orantılı olduğu aşikardır.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda mühendisi alım sayısının düşük olması nedeniyle, gıda mühendisleri özel sektörde, asgari ücret düzeyinde fazla mesai çalışma koşullarında çalışmak zorunda kalmaktadır. Özel sektöre tabi olan gıda mühendisleri halk sağlığından önce çalıştıkları şirketin daha fazla kazanması için etik değerlerinden vazgeçmeye zorlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda mühendisleri alım sayısını yükseltmeli ve özel sektörde çalışan gıda mühendislerinin çalışma koşullarını iyileştirmelidir.”
Dr. Rıdvan Turan önergesinde şu sorulara yer verdi:
1) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda mühendisi personel alım sayısını düşük tutmasının nedenleri nelerdir?
2) Bakanlığınız bünyesinde gıda mühendisi istihdam sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar var mıdır?
3) Bakanlığınız tarafından özel sektörde çalışan gıda mühendislerinin çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaları nelerdir?