Turan’dan Yüksek Öğretim Kurulu soru önergesi

HDP Mersin Milletvekili, Ekonomi ve Tarım Politikalarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Dr. Rıdvan Turan Sayıştay 2021 raporunda Yüksek öğretim Kuruluyla ilgili tespitleri TBMM gündemine taşıdı.
HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, konuyla ilgili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.
Dr. Rıdvan Turan soru önergesinde şunları söyledi:
“Yükseköğretim Kurulu Sayıştay 2021 Raporu’nda yapılan denetimde Taşınır Mal Yönetmeliği’ne aykırı olarak kamu idaresi olmayan bir kuruluşa bedelsiz taşınır devredildiği tespit edilmiştir. İdarede yapılan denetimde 02.04.2021 tarihinde kamu idaresi olmayan özel hukuk kişisi bir “derneğe” 13 adet HP marka masaüstü bilgisayar ve 13 adet muhtelif monitörün bedelsiz olarak devir edildiği tespit edilmiştir. 18.01.2007 tarih 26407 numaralı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği ve mezkûr Yönetmelik’in 31’inci maddesine dayanılarak 08.09.2007 tarih ve 26637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhtiyaç Fazlası Taşınırların Bedelsiz Devri Hakkında Genel Tebliğ hükümleri dikkate alındığında genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, kamu idaresi olmayan herhangi bir kurum veya kuruluşa herhangi bir gerekçeyle taşınır devredemeyeceği açıktır. Diğer yandan Yükseköğretim Kurulunda yapılan denetimde kamu idarelerine usulüne uygun olmayan şekilde bedelsiz taşınır devri yapıldığı görülmüştür. İdarede yapılan denetimlerde, mevzuat hükümleri dikkate alınmadan 113 adet masaüstü bilgisayar ve 113 adet monitörün Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara yalnızca bir talep dilekçesi ve tutanak ile teslim edildiği tespit edilmiştir.”
Dr. Rıdvan Turan önergesinde şu sorulara yer verdi:
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, kamu idaresi olmayan herhangi bir kurum veya kuruluşa herhangi bir gerekçeyle taşınır devredemeyeceği açık olmasına rağmen; 02.04.2021 tarihinde kamu idaresi olmayan özel hukuk kişisi bir “derneğe” 13 adet HP marka masaüstü bilgisayar ve 13 adet muhtelif monitörün bedelsiz olarak devir edilmesinin gerekçesi nedir?
Taşınır malların bedelsiz devriyle ilgili iş ve işlemler gerçekleştirilirken mevzuatta öngörülen usul ve esaslara riayet edilmesi gerekirken; mevzuat hükümleri dikkate alınmadan 113 adet masaüstü bilgisayar ve 113 adet monitör neden Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara yalnızca bir talep dilekçesi ve tutanak ile teslim edilmiştir?