BARO BAŞKANI BİLGİN YEŞİLBOĞAZ:ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE İYİ NİYET KORUNMALIDIR

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hukuk devletinin, demokrasinin, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olan ‘laiklik’ ilkesinin Anayasaya girerek, Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer almasının 84. yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

“HUKUKÇULAR’IN GÖRÜŞÜNÜ ALMADAN,TOPLUMSAL UZLAŞMA SAĞLANMADAN ANAYA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇMEK, ANAYASANIN KİŞİEL ÇIKARLAR İÇİN YAPILACAK İSTENMESİ DÜŞÜNCESİNİ DOĞURMUŞTUR’’

Yeşilboğaz, açıklamasında siyasi iradenin gündeme getirdiği Anayasa değişikliğini değerlendirerek Anayasa değişikliği talebinde iyi niyetin korunmasını vurguladı.

Mersin Baro Başkanı, açıklamasında şu cümleleri kullandı: “1924 Anayasası’nda 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle kabul edilen laiklik ilkesi, 1961 ve 1982 Anayasalarında devletin değiştirilemez temel nitelikleri arasında yer almıştır. Ancak günümüzde Anayasa’nın değiştirilemez hükümleri, ülkenin bütünlüğünü, ulusun birliğini, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerini, kuvvetler ayrılığını, parlamenter rejimi ve laikliği güvence altına alan hükümler tek tek ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca siyasi iradenin kendini merkez olarak görerek gelen gelir anlayışı ile anayasa değişikliğini gideceğini belirtmesi, toplumun tüm kesimiyle görüşmeden, hukukçuların görüşünü almadan, toplumsal uzlaşma sağlanmadan Anayasa değişikliği için harekete geçebileceği yönündeki açıklaması, Anayasa değişikliğinin toplum yararı gözetilerek değil, kişisel çıkarlar için yapılacak istenmesi düşüncesini doğurmuştur. Yargı reformu ve Anayasa değişikliği talebinde öncelikle iyi niyet ve samimiyet korunmalıdır. Laikliğin sağladığı özgür, eşit ve barış içinde yaşam herkese lazım. Atatürk’ün kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinin değiştirilmesine, laiklik ilkesinin zedelenmesine, hukukçular ve aydın insanlar asla izin vermeyecektir. Laikliğin 84. yılı kutlu olsun, daim olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarken, laikliği temel ilke yapan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyorum.’’