Halkımızın Hafızasından Mustafa Kemal Atatürk’ü Silmek İsteyenler Her Zaman Kaybedecektir


CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Mersin İli Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, okullara dağıtılmak istenen “Mustafa Kemal Atatürk ve Gençler İçin Nutuk” adlı kitabın dağıtılmasına izin verilmemesini Meclis gündemine taşıdı.

Tarikat Şeyhlerine Serbest Atatürk’e Yasak

Her öğrencinin başucu kitabı olması gereken NUTUK’un öğrencilere dağıtılmasını yasaklayan zihniyeti eleştiren CHP’li Başarır, “Ülkemizin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ilk çıkışıyla başlayan ve zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı Destanımızın anlatıldığı böylesine önemli bir eserin öğrencilere dağıtılmasında sakınca gören zihniyeti anlamak mümkün değil. Bu zihniyeti taşıyan hangi il, ilçe milli eğitim müdürleri varsa görevden el çektirilmelidir. Bu öyle bir zihniyet ki tarikat liderlerinin sapkın düşüncelerinin anlatıldığı kitapların okullarda dağıtılmasında sakınca görmüyor ancak tüm dünyanın övgüyle bahsettiği, vatanımızın kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait “NUTUK” eserinin dağıtılmasına izin vermiyor” dedi.

Halkımızın Hafızasından Mustafa Kemal Atatürk’ü Silmek İsteyenler Her Zaman Kaybedecektir

Ülkemizin kurtarıcısı, Kurtuluş Savaşı Zaferimizin baş mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü içine sindirememiş kişilerin Millî Eğitim Bakanlığı gibi önemli bir kurumda yerinin olmadığını ifade eden CHP’li Başarır, “Üzülerek belirtmeliyim ki bu ve benzeri uygulamalar, mevcut siyasi iktidarın Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e olan bakış açısından kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki bu iktidar döneminde ders kitaplarından Atatürk ünitelerinin kaldırıldığını gördük. Milli Eğitim’in amacı Atatürk karşıtı, tutucu ve kindar bir nesil yetiştirmek midir? Şunu kimse unutmasın ki; halkımızın hafızalarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü silmek isteyenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar ve daima kaybedeceklerdir” sözlerini ifade etti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemi ile vermiş olduğu yazılı soru önergesinde;

“Mersin İli Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; Çamlıyayla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın okullardaki öğrencilere dağıtmak üzere, Mavi Çatı Yayınlarına ait“Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk” adlı kitap için izin isteğine, “Osmanlı Padişahı Vahdettin’e yönelik ‘soysuzlaşmış, alçak’ ve dönemin Osmanlı Hükümeti’ne yönelik ‘aciz, haysiyetsiz ve korkak’ ifadeleri kullanıldığı… ‘Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün elinde sigara gösterilerek’ öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek öğelere yer verildiği” gerekçesiyle 19.04.2021 tarihli yazısıyla olumsuz yanıt vermiştir.

Bunun yanı sıra tarikatlara ait ve öğrencilere sapkın düşünceleri aşılayacak kitaplara ise bazı okullarda izin verildiği yazılı ve görsel basında yer almıştır” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

  1. Kurtuluş Savaşı Destanı’nın yazıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait “NUTUK” eserinin öğrencilere dağıtılma izninin verilmemesinin gerekçeleri nelerdir? Böylesine önemli ve değerli bir eseri öğrencilerin okumasında, bilgi sahibi olmasında ne gibi sakıncalar vardır?
  2. Tarikatların, Milli Eğitime bağlı okullarda kitaplarının dağıtımına izin verilirken, her öğrencinin başucu kitabı olması gereken NUTUK adlı eserin okullarda dağıtılmasına izin verilmemesi hangi mantık çerçevesinde yasaklanmıştır?
  3. Millî Eğitim Bakanlığı’nın amaçlarından biri yurdumuzun kurtarıcısı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü öğrencilere anlatmak değil midir? Bakanlığın amacı tarikat şeyhlerinin hayatlarının ve sapkın düşüncelerinin öğrencilere aşılanması mıdır?
  4. NUTUK’ta geçen Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine gerekçe göstererek dağıtımına izin vermeyen Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevden alınacak mıdır? Alınmayacaksa gerekçeleri nelerdir?