“İthalat bir tercih mi, yoksa bir zorunluluk mu?”

HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, hububat fiyatlarının artmasını meclis gündemine
taşıdı.
HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir
PAKDEMİRLİ’nin yanıtlaması için soru önergesi verdi.

“Geçtiğimiz günlerde hububat fiyatlarının artmasına paralel olarak Cumhurbaşkanlığı kararı
ile 31 Aralık 2020’ye kadar buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı.
Böylece Buğday ithalatında %45, arpa ithalatında yüzde 35 ve mısır ithalatında yüzde 25 oranındaki
gümrük vergileri 1 Ocak 2021 tarihine kadar yüzde 0 olacak.
Hükümet, ekmeklik buğday taban fiyatını 1.650 lira açıklarken, ekmeklik buğdayın tonu 2.400
liraya kadar çıktı. Buğday fiyatlarının sürekli artmasının un fiyatlarını, un fiyatlarının
artmasının da ekmek fiyatlarını arttıracağı öngörülebilir. Böylece geçtiğimiz günlerde Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hasat zamanı ithalat yapılmayacağına ilişkin sözlerine
rağmen ithalat kozu yeniden kullanılmış oldu.
Ardından Bakanın fiyatların yükselmesi durumunda piyasaya müdahale edileceğine ilişkin
sözleri de gözleri TMO’ya çevirdi. Ancak TMO geçen süreye rağmen piyasalara herhangi bir
müdahalede bulunmadı. Ayrıca Bakan, fiyat artışını, iki ay önce avukat, doktor ve eczacıların
spekülatif alımlarına bağlamış ve spekülatif amaçlı alım yaparak fiyatların yükselmesine
neden olduğunu iddia ettiği doktor, avukat ve eczacılara karşı TMO’nun gerekli tedbirleri
alacağını dile getirmişti.” denilen önergede şu sorular soruldu.

 1. Hasat zamanı ithalata neden başvurulmuştur? İthalat bir tercih mi, yoksa bir
  zorunluluk mu olmuştur?
 2. İthalatın iyi bir fiyat ayarlama enstrümanı olduğunu düşünüyor musunuz?
 3. İthalatçı politikaların uzun dönemde üretimi baskılayıcı, üreticiyi üretimden
  uzaklaştırıcı etkisi olacağını bunun da fiyatların artmasına sebep olacağını düşünüyor
  musunuz? Böyle bir duruma ilişkin önlemleriniz nelerdir?
 4. TMO’nun elinde ne kadar hububat stoğu bulunmaktadır? Bu yılki hububat rekoltesi
  ne olmuştur?
 5. TMO’nun piyasaya regülasyon amacıyla girememesinin sebebi, depolarda yeterli
  ürünün olmaması mıdır?
 6. Ekmeklik buğdayın taban fiyatı ton başına 1650 lira belirlenmiş iken bunun 2400
  liraya çıkma sebebi nedir?
 7. Bakanın spekülatif amaçlı alım yaparak fiyatların yükselmesine neden olduğunu iddia
  ettiği doktor, avukat ve eczacılara karşı bir önleminiz bulunmakta mıdır?
 8. Meydana gelecek ekmek zamları için bir önleminiz mevcut mudur?