‘Kamunun Zarara Uğratıldığı Her Bir Kuruşta Tüyü Bitmemiş Yetimin Hakkı Vardır’

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihaledeki usulsüzlük iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Başarır, söz konusu ihaledeki iddiaların vahim olduğunu belirterek, bu iddiaların bir an önce araştırılması gerektiğini ve ortada işlenen bir suç varsa sorumlulara gerekli cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.

Kamunun Zarara Uğratıldığı Her Bir Kuruşta Tüyü Bitmemiş Yetimin Hakkı Vardır

AKP İktidarının hesap verilebilirlik ilkesini ayaklar altına aldığını belirten CHP’li Başarır, “Ticaret Bakanı çıkıyor kendi bakanlığındaki ihaleyi kendi şirketine alabiliyor, birçok ihalede usulsüzlükler havada uçuşuyor, işte yine bir ihalede ciddi bir şekilde ihaleye fesat karıştırma iddiaları var. Hiçbir kamu görevlisinin kamuyu zarara sokması affedilemez. Kamunun zarara uğratıldığı her bir kuruşta tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Vatandaşlarımız geçim zorluğu yaşarken birilerinin kolay yoldan, haksız ve hukuk dışı para kazanması ne hukuki ne ahlaki ne de vicdanidir” dedi.

CHP’li Ali Mahir Başarır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle vermiş olduğu yazılı soru önergesinde;

“Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nce 8 milyon TL’lik donanım alım ihalesi yapıldığı; ihalenin teknik şartnamesi hazırlanırken alınacak ürünlerin HP markası olmasına karar verildiği; Teknik şartnameyi hazırlayan kurum görevlisinin tüm yetkiyi alarak şartnamenin tüm aşamalarını yürüttüğü hatta yaklaşık maliyetin de aynı kurum görevlisi tarafından ortaya çıkarıldığı ve ihaleyi Evant adlı firmanın alması için adrese teslim ihale şartnamesi hazırlandığı konuşulan iddialar arasındadır.

Söz konusu ihale şartnamesinin, Evant firmasından alınacak HP ürünlerine göre ayarlandığı dillenince, teknik şartnameyi hazırlayan kurum görevlisinin yeni teknik şartname hazırladığı; yeni şartnameyi, itiraz eden firmalara göndermediği ve yaklaşık maliyet istenmediği, sadece Evant Firması yetkilisinin belirttiği firmalardan yaklaşık maliyet alındığı; HP, bayisi olan Evant ile ihaleye katılırken, Evant Firma yetkilisinin partner olarak Entegard firmasını da ihaleye soktuğu; hazırlanan yeni şartnamede iş deneyim ve mali yeterlilik belgelerinin istenmediği ve ihaleyi de Koç Sistem’e bağlı Entegard Firması’nın  Dell marka ürünlerle kazandığı; tüm bu organizasyonu, teknik şartnameyi hazırlayan kurum görevlisi ile Evant Firma yetkilisinin birlikte yaparak yürüttüğü yine konuşulan iddialar arasındadır.

Ayrıca ihalede, Entegard Firması’nın 6 milyon 997 bin 784 TL teklif verdiği, Evant Firması’nın ise 7 milyon 142 bin 443 TL teklif verdiği, Evant Firması’nın teklif mektubunun üst sayfasını bilerek imzalamadığı ve dikkatleri üzerinden çekmek için ihaleden kendi firmasını elettiği; ihale sözleşme süresinin Sağlık Bakanlığı’nın benzer ihalelerinde 62 ay olmasına rağmen söz konusu ihalede 6 ayla sınırlandırıldığı söylenmektedir” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

 1. Yukarıda belirtilen söz konusu ihaleyle ilgili, ihaleye fesat karıştırıldığı yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru ise Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ndeki sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonuçları ne olmuştur?
 2. Önergemizin açıklama kısmında belirtilen iddialar doğru ise;

   

  A-) Hazırlanan ikinci şartnamede iş deneyim ve mali yeterlilik belgelerinin istenmemesi gerekçeleri nelerdir?

   

  B-) Sağlık Bakanlığı’nın benzer ihalelerinde, idari şartnamenin 12.2.3. maddesine göre ihaleyi alan firmanın sorumluluğunu arttırmak için 62 ay süre şartı konulurken, söz konusu ihalede bu sürenin 6 ayla sınırlı kalmasının gerekçeleri nelerdir? 6 ay sonra alınan donanım ürünlerinin bozulması durumunda sorumlu kim ya da kimler olacaktır?  Yapılan bu uygulama kamuyu zarara uğratmak değil midir?

   

C-) Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nce mal alım hizmeti için açılan diğer ihalelerde de usulsüzlük yapılıp yapılmadığı incelenmiş midir? İncelenmişse sonuçları ne olmuştur?