TOROS ÜNİVERSİTESİ İLE AKDENİZ BELEDİYESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Toros Üniversitesi ile Akdeniz Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü senato odasında gerçekleşen protokole, Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Toros Üniversitesi Genel Sekreteri S. Reşit Aşkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fügen Özcanarslan ve akademisyenler katıldı.
İmalanan protokol kapsamında Akdeniz Belediyesi ve Toros Üniversitesi işbirliğinde toplumların sağlık düzeyinin yükseltilmesinin ön koşulunun kadın sağlığının en iyi duruma getirilmesi olduğu bilinci ile dezavantajlı bölgelerde, geleneksel yapı ile yaşayan, sınırlı gelir ve düşük eğitim seviyesine sahip kadınların; temel olarak kadın sağlığı sorunları, üreme sağlığı ve cinsellik, temizlik-beslenme, gebelik ve aile planlaması gibi konularda farkındalıklarının arttırılması, önleyici sağlık davranışları noktasında rol almalarını teşvik etmek amacıyla bir dizi seminer ve eğitim çalışması yapmak ve bu kapsamda yapılacak olan seminerlerin devamlılığının ve etkililiğinin arttırılması amacıyla kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonlu, çok taraflı, eşgüdümlü ve disiplinli yaklaşıma yönelik işbirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.