Yedi Ayda Koruma Altındaki En Az Dokuz Kadın Öldürüldü

İstanbul Barosu’nun verilerine göre dokuz ayda en az 1840 kadın, erkek şiddetine karşı koruma kararı aldı. bianet, çetele’ye göreyse yedi ayda en az dokuz kadın koruma altındayken öldürüldü. Avukat Moralıoğlu, “6284 No’lu yasa eksiksiz uygulanmalı” diyor.

İstanbul Barosu’nun Adli Yardım Raporu’na göre, bu yıl bin 840 kadın koruma kararı aldı.

bianet erkek şiddeti çetelesine göre de erkekler, 2019’un ilk yedi ayında en az 184 kadını öldürdü, 31 kadına tecavüz etti, 288 kadını seks işçiliğine zorladı, 138 kadını taciz etti, 139 çocuğu istismar etti. Erkekler 2019’un ilk yedi ayında 312 kadına da şiddet uyguladı.

Yine çeteleye göre, Ocak ve Temmuz ayına kadar öldürülen 184 kadından en az dokuzunun ( Ocak 0, Şubat 1, Mart 0, Nisan 3, Mayıs 3, Temmuz 2) koruma kararı vardı.

“Adli Yardım kadınların güvencesi”

İstanbul Barosu’nun Adli Yardım Merkezi’nden avukat Aylin Moralıoğlu, kadınlar hayatın her alanında ayrımcılığa, şiddete uğradığını söylüyor. Kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan Moralıoğlu, şöyle diyor:

“Adli Yardım, yurttaşların adalete erişimini sağlarken en çok da kadınların adalete erişiminin güvencesidir.
“Yasal haklarını öğrenmek, davada bir avukatla temsil edilmek kadınlara güç vermektedir.”

‘6284 No’lu kanunla ilgili başvuru sayısı artıyor’

“İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu tarafından; 6284 sayılı kanundan doğan şiddeti önleyici ve şiddetten koruyucu tedbir talepleri için, 2019 yılının ilk sekiz ayında 1840 kadına, mesleki eğitim almış avukat desteği verildi. 6284 sayılı kanunla ilgili başvuru sayısı her yıl artmaktadır. ”

“6284 sayılı yasa, kadınları şiddetten koruyan çok önemli bir hukuki kazanımdır. Kadınların kamusal alan ve özel alanda uğradıkları şiddete karşı hukuken güçlendirmiştir. Yasanın önemi kadınların bir insan hakları ihlali olan kadına karşı şiddete karşı yasal haklarını yargı aracılığı ile kullanabilmesini sağlamasıdır.”
İstanbul Sözleşmesi’nin de kadınlara yönelik şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu vurguladığını söylen Moralıoğlu, Sözleşme’nin yaptırım gücü olduğunu ve bağlayıcı, bağımsız bir denetim mekanizmasına sahip olduğunu hatırlatıyor.

“6284 No’lu yasa kadınların yaşam güvencesi”

Moralıoğlu şunları söylüyor:

“İstanbul Sözleşmesi’nin bir sonucu olan 6284 sayılı yasa, kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin ivedilikle, herhangi bir yargılama gideri ödemeksizin alınmasını sağlamaktadır. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa kadınları şiddetten korumaktır. Her iki yasa da kadınların yaşam güvencesidir.”

Moralıoğlu son olarak şu çağrıyı yapıyor:

“Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadelede İstanbul Sözleşmesi gereği yasal hakların uygulanmasının önündeki engeller kaldırılarak, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik kararlı, sosyal politikalar hayata geçirilerek şiddetle mücadelede kurumlar arasında işbirliğini sağlayacak koordinasyon oluşturulmalıdır. 6284 No’lu yasa eksiksiz uygulanmalı.” (Bİanet)